Stäger je RECYCLEAR

Skupina Stäger Packaging Group si dala za cíl zvýšit udržitelnost vašich tepelně tvarovaných a průhledných obalů důsledným používáním recyklovaného materiálu. Různé mezinárodní studie ukázaly, že plastové obaly využívající největšího možného podílu recyklovaného materiálu dosahují při hodnocení životního cyklu lepších výsledků než nové plastové nebo alternativní materiály, jako je papír/lepenka nebo bioplasty.

Společnost Stäger nyní vyvinula nový PET vyrobený z RECYCLEAR 100% PCR, který plně vyhovuje směrnicím EU pro recyklaci. Materiál pochází ze spotřebního odpadu a je čištěn pomocí speciálního procesu Super Clean. Lze jej tedy použít pro potravinářské aplikace a komerční balení (schváleno EFSA).

Ve Velké Británii je Stäger jediným výrobcem, který do značné míry používá „britský plast z britského odpadu“ pro transparentní obaly, a nedávno také dokázal nabídnout recyklované materiály, které byly získány v moři.

Skupina Stäger Packaging Group se aktivně podílí na veřejné a komerční recyklaci PET a PP mono obalů v EU, Velké Británii a Švýcarsku. PET a PP jsou příliš cenné látky, než aby se mohly zlikvidovat po jednom výrobním cyklu. Polymer PET lze recyklovat a znovu použít až 7krát. Shromažďováním a recyklací PET lahví, průhledných PET trayů a blistrů šetříme fosilní zdroje a zabraňujeme znečištění životního prostředí. To podporuje oběhové hospodářství, které si EU, mnoho výrobců spotřebního zboží a řetězce supermarketů stanovily jako cíl do roku 2025. Rádi Vám poradíme, jak můžete zvýšit udržitelnost svých plastových obalů.