Je plastový obal moderním řešením?

Plastové obaly jsou v poslední době pravidelně kritizovány, často neoprávněně. Při vědeckém zvažování ekologického přínosu, resp. znečištění způsobené obalem, je třeba vzít v úvahu na jedné straně jeho vlastní ekologickou rovnováhu, na druhé straně jeho ekologický přínos, který přináší prostřednictvím své funkce.

Slogan „žádný obal je nejlepším obalem“ může u některých produktů platit, ale většinou se mýlí, zejména u potravin. Balení chrání potraviny a prodlužuje tak jejich trvanlivost. Díky svým vynikajícím bariérovým vlastnostem a těsnosti zejména plastové obaly významně přispívají k prevenci plýtvání potravinami. Při zvažování ekologické rovnováhy potravinářských obalů jako celku je ve skutečnosti důležitější zabránit plýtvání potravinami než samotná ekologická rovnováha obalů.

Komplexní studie hodnocení životního cyklu nápojových obalů ukázala, že hodnocení životního cyklu PET obalů je naprosto srovnatelné s hodnocením kartonových obalů a výrazně lepší než u hliníkových nebo skleněných obalů. Je to způsobené zejména tím, že výrobní proces spotřebovává mnohem méně energie a tedy CO2, jeho objem je na srovnatelné úrovní se spotřebou během výroby kartonových obalů.
Plastové fólie s recyklovaným obsahem jsou efektivní z hlediska zdrojů. Výběrem správného materiálu a designu lze rozměrově stabilní obaly recyklovat a vnést do oběhového hospodářství. Vzhledem k celosvětovému rozšíření recyklačních kapacit bude spotřeba ropy pro plastové obaly i v budoucnu klesat.

Při navrhování a vývoji obalových řešení dbá skupina Stäger Packaging Group na konstrukci usnadňující recyklaci a zaměřuje se na vysoký podíl až 100% recyklovaného materiálu. Společnost Stäger nabízí rozsáhlé zkušenosti a znalosti, pokud jde o dostupnost, vlastnosti a použití fóliových produktů vyrobených z biologicky odbouratelného či obnovitelného materiálu.