Naše velkorozměrová 3D tiskárna dokáže připravit vzorky do rozměru 600x600x650mm.
Maximální dobu na přípravu takto velikých vzorků jsme tím zkrátili na ca týden.